thaischoolict_schoolnet_048

หลังจากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการของโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์ ICT ชุมชนตำบลบางเพรียงซึ่งได้ข้อสรุปคร่าวๆ ว่าในโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับจัดสรรค์คอมพิวเตอร์จากกระทรวงศึกษาตามโครงการ SP2 หรือรับบริจาคจากเอกชนต่างๆ ก็ตามที

thaischoolict_schoolnet_046

กาลเวลาผ่านไป เครื่องคอมพิวเตอร์ในหลายๆ โรงเรียน จากที่เคยใช้งานได้ดีก็ออกแนวเพียนๆ ใช้ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง ระบบเครือข่ายจากที่ใช้ได้ดีก็ติดขัด

น่าเห็นใจนะครับ รัฐมีนโยบายแจกอุปกรณ์ IT ให้กับสถานศึกษา แต่ไหงไม่แจกบุคลากรทาง IT ให้ได้สัดส่วน หรือว่าให้ไปหาเอาเองข้างหน้า

ผมได้มีโอกาสดูแลโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายของศูนย์ ICT ชุมชนอยู่หลายโรง เมื่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน หรือการเรียนการสอนก็ไม่พลาดที่จะนำมาติดตั้งให้เด็กๆ ได้เรียน รู้ เล่นกัน ให้สนุกสนานกันยกชั้นเรียนกันไปเลย

thaischoolict_schoolnet_042

สื่อประกอบการเรียนจาก TK Park เป็นสื่อหนึ่งที่ได้รับจากเวทีสัมมนาของกระทรวง ICT ที่ร่วมมือกับสำนักงานอุทยานการเรียนรู้  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

เมื่อได้นำมาลงให้เด็กๆ ได้ทดลองใช้งานกัน เป็นว่าสามารถหยุดมนุษย์ลิงตัวเล็ก กลายเป็นลูกแมวเชื่องที่ยอมทำอะไรก็ได้ถ้าจะให้ได้ใช้สื่อจาก TK Park ในเครื่องคอมพิวเตอร์  อันเป็นว่ายุทธการเรียน-รู้-เล่นเป็นอันเสร็จสิ้นครับ